Válogatóversenyek

Felkészülés

KöMaL A és B pontverseny

Versenyek

KöMaL (9–12. osztály, levelező verseny)

Versenyek

KöMaL — (levelező verseny)

Versenyek

Kalmár László Matematikaverseny (3–8. osztály, kifejtős)

Versenyek

Medve Szabadtéri Matematikaverseny (5–12. osztály)

Kalmár László Matematikaverseny (3–8. osztály, kifejtős)

Versenyek

Zrínyi Ilona Matematikaverseny — (2–12. osztály, tesztverseny)

Bolyai Matematika Csapatverseny (3–12. osztály, csapatverseny, tesztverseny)

Idegen nyelveken (nem csak angol) elérhető tehetséggondozó feladatgyűjtemények (tipikusan versenyekről), idegennyelven tanulóknak, idegennyelven tanítóknak.

Khan Academy (1.-12. osztály, egyetem első éve, angol, spanyol, német, francia)

Az adott korcsoportoknál olvashatóak az ajánlásaink az egyes versenyekkel kapcsolatban, a linkeket is gyűjtöttünk, ahol régebbi feladatsorokat lehet letölteni, ezzel könnyítve meg a versenyekre való felkészülést, az órai/szakköri anyag színesítését.

Dürer Matematikaverseny (9–12. osztály: országosan, 5–8. osztály: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg)

A következő linkeket azoknak szánjuk, akik a középiskola elvégzése után éreztek igazán rá a matematika szeretetére.

Ajánlott könyvek / olvasnivalók

Elektronikus Matematikai…

Az összeállítást Bóra Eszter és Matolcsi Dávid készítette A Gondolkodás Öröme Alapítvány 2021. júliusi alkotótáborában.

További javaslatokat szívesen fogadunk az alapitvany [K] agondolkodasorome [P] hu emailcímen.

Mit ajánlunk a matematikából tehetséges diákoknak?

A Gondolkodás Öröme Alapítvány ajánlója. További javaslatokat ide küldhettek: alapitvany [K] agondolkodasorome [P] hu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store