9–10. osztály

Versenyek

KöMaL — (levelező verseny)

Havi rendszerességgel jelennek meg új feladatok, és egy hónap leteltével kell a megoldásokat beküldeni. Az újságra való előfizetés ajánlott, de anélkül is elérhetők a feladatok a honlapon, és részt lehet venni a versenyben. 9. osztályban elérhető a K pontverseny, ami az Abacus folytatásának tekinthető. A C pontverseny szintén inkább a kezdőknek ajánlott, de mindenkinek érdemes megnéznie a B pontversenyt is, az alacsonyabb sorszámú feladatok nagyon sokaknak elérhető nehézségűek, és hasznos gyakorlást jelentenek. Összességében a KöMaL jelenti talán a legszínvonalasabb folytonos matematikai felkészülést. (Érdemes megjegyezni, hogy a Kömal fizikai és informatikai pontversenyeket is meghirdet.)

Arany Dániel Matematikaverseny (9–10. osztály, kifejtős)

A KöMaL alapítójáról elnevezett középiskolai verseny 9 és 10. osztályosoknak. Minden évfolyamon három kategória van, attól függően ki hány órában tanul matekot.

Matematika Határok Nélkül (csak 9.-ben!, osztályverseny)

Különleges, az egész osztálynak szóló matematikaverseny. Az egész osztály, mint egy nagy csapat vesz részt az osztályok versenyén. Különlegessége még, hogy az első feladat idegen nyelven van (angol, francia, olasz, német, spanyol). A feladatok között vannak könnyebbek és nehezebbek is, így mindenki találhat magának gondolkodnivalót. Nem matematika tagozatosok vehetnek csak részt a versenyen.

Dürer Matematikaverseny (9–12. osztály, csapatverseny)

Az ismertebb versenyek mellett kiemelnénk a Dürer Matematikaversenyt, mert a tanulmányi rész mellett a szervezők arra is törekedtek, hogy sok közösségépítő programot is nyújtsanak a résztvevő diákok számára. Előnye még, hogy viszonylag sok kategóriában lehet indulni, így rutinosabb és kevésbé rutinos versenyzők is találhatnak maguknak megfelelő kategóriát. Matematika mellett kémia és fizika versenyt is szerveznek. A versenyen 3 fős csapatokban lehet részt venni, legalább az egyik csapattagnak lánynak kell lennie.

  • https://durerinfo.hu/ — a verseny hivatalos honlapja, ahol a régebbi feladatsorok és megoldásaik (2007/08 óta), az aktuális információk továbbá a versenyszabályzat is megtalálható sok egyéb hasznos anyag mellett.

Medve Szabadtéri Matematikaverseny (5–12. Osztály, szabadtéri csapatverseny)

Szabadtéri csapatverseny (3 fős csapatok) állomásokkal. Vidám hangulatú verseny, érdekes feladatokkal a szabad levegőn. A versenyt most már Budapesten több helyszínen, illetve sok vidéki városban is megszervezik. A kirobbanó népszerűsége miatt sok helyszínre hetekkel a verseny előtt kell regisztrálni. A Medve szervezői emellet más programokat is szerveznek, érdemes körülnézni a honlapjukon:

Bolyai Matematika Csapatverseny (3–12. osztály, csapatverseny)

Csapatverseny (4 fős), ahol 60 perc alatt a körzeti forduló során 13 tesztfeladatot kell megoldani.

Zrínyi Ilona Matematika verseny (2–12. osztály, tesztverseny)

Pörgős tesztverseny, kevés idő alatt kell sok feladatot kell megoldani, csak a végeredmény számít. Először versenyzel? Akkor a Zrínyit ne hagyd ki!

Nemzetközi Magyar Matematikaverseny (9–12. osztály, kifejtős)

1992 óta megrendezett verseny. A verseny a határontúli magyarok számára is nyitott. A nevezést az iskolák intézik.

Kavics Kupa (7–12. osztály, csapatverseny)

A Fazekas Mihály Gimnázium házi versenye, ahol héttagú csapatoknak kell 21 feladatot megoldania 120 perc alatt. A verseny lebonyolításának stílus önmagában is érdekes, továbbá régebbi feladatsorokat is lehet használni feladatbanként. Könnyebb és kifejezetten nehéz feladatok is vannak a feladatok között.

Náboj Nemzetközi Matematikaverseny (csapatos váltóverseny)

Szintén csapatverseny (legfeljebb 5 fős csapatok), a csapattagoknak egy iskolából kell jönnie. Érdemes a régebbi feladatsorok között böngészni.

Táborok

Medve Matektábor (5–12. osztályosoknak egy hetes nyári tábor)

Ezt tartják a legkötetlenebb hangulatú matektábornak. A tábor mindenki számára nyitott, és a szabadidős programokon legalább akkora a hangsúly mint a matematikai foglalkozásokon, a tábor rendkívül népszerű. A szervezők ugyanazok, mint a fentebb említett Medve Matekversenynek. A táborokat nyáron tartják, és öt-hat napig tartanak.

Erdős iskola (9–12. osztályos vidéki dákoknak hétvégi tábor)

Ez alapvetően egy vidéki diákoknak szervezett tábor 9–12. osztáloys diákoknak, jelenleg két helyszínen is megszervezik, Veszprémben és Miskolcon. Bárki jelentkezhet minden évfolyamról, szeptemberi határidővel. Mindkét helyszínen évente öt-hat alkalommal szerveznek egy hétvégényi tábort, a diákok felkészültségi szintjüknek megfelelő csoportokban tanulnak. Az ország több kiváló matematika tanára tanít érdekes témákat a táborokban, és ezekben a témákban a diákok feladatokat is oldanak. Szabadidejükben a diákok ismerkednek, társasoznak, a diákok nagy többsége élvezi a táborokat.

MaMuT (5–9. osztályosoknak egy hetes nyári tábor)

A tábor meghívásos alapú, azok a diákok kapnak meghívót, akik az előzőekben felsorolt országos versenyeken (TEENDŐ) kellően jó helyezéseket érnek el. A tábor ingyenes. Matematikai értelemben nagyon színvonalasak a foglalkozások, a tábor hete alatt különösen érdekes témákat járnak körbe a tanárok, és a diákok gondolkozhatnak a szép kapcsolódó feladatokon. Emellett a szervezők sokat dolgoznak az élvezetes szabadidős programok megvalósításán, a meghívott tehetséges diákok egymással is barátságokat köthetnek. A tábor nagyon népszerű a résztvevők körében.

MaMuT 2 (10–12. osztályosoknak egy hetes nyári tábor)

Ez a MaMuT tábor folytatása, hasonló hangulattal. Ez már nem meghívásos alapon történik, hanem a diákoknak kell jelentkezniük, és a jelentkezők közül választják ki a meghívottakat, nagyrészt a KöMaL eredményeik alapján. Még egy indok a KöMaL beküldésére!

Ajánlott könyvek

D. O. Skljarszkij — Nyikolaj Nyikolajevics Csencov — Isaac Mojszejevics Jaglom:
Válogatott feladatok és tételek az elemi matematika köréből 1. (Aritmetika és algebra), 2002, Typotex
Izgalmas, gondolkodtató feladatokkal teli példatár, algebrai és számelméleti feladatokkal.

D. O. Skljarszkij — Nyikolaj Nyikolajevics Csencov — Isaac Mojszejevics Jaglom:
Válogatott feladatok és tételek az elemi matematika köréből 2. (Geometria), 2002, Typotex
Az előző könyv 2. kötet, ahol a geometriai feladatok kaptak helyet.

Reiman István: A geometriai és határterületei
Középiskolásoknak szóló könyv, amely különböző geometriai tételeket, módszereket mutat be emészhető formában.

Hajnal Péter: Elemi kombinatorikai feladatok — Polygon jegyzet
Tematikusan összeállított kombinatorikai gondolkodtató problémák feladatgyűjteménye.

--

--

--

A Gondolkodás Öröme Alapítvány ajánlója. További javaslatokat ide küldhettek: alapitvany [K] agondolkodasorome [P] hu.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mit ajánlunk a matematikából tehetséges diákoknak?

Mit ajánlunk a matematikából tehetséges diákoknak?

A Gondolkodás Öröme Alapítvány ajánlója. További javaslatokat ide küldhettek: alapitvany [K] agondolkodasorome [P] hu.

More from Medium

DefiKingdoms — a part two deep dive into the Gaia metaverse

Unicorns or Camels? I would be a Camel

The Punt Ponies selections for Australian Guineas Day at Flemington 05/03/2022

It’s been 4 years since my dad left this world, and as always, it’s been a week full of memories…