Felnőtteknek

A következő linkeket azoknak szánjuk, akik a középiskola elvégzése után éreztek igazán rá a matematika szeretetére.

Ajánlott könyvek / olvasnivalók

Elektronikus Matematikai Lapok — ingyenesen ismeretterjesztő folyóirat a matematika iránt érdeklődőknek

Versenyek

Medve Szabadtéri Matematikaverseny (felnőtteknek is, csapatverseny)

Bolyai Matematika Csapatverseny (felnőtteknek is, csapatverseny)

Náboj Nemzetközi Matematikaverseny (felnőtteknek is, csapatos váltóverseny)

--

--

A Gondolkodás Öröme Alapítvány ajánlója. További javaslatokat ide küldhettek: alapitvany [K] agondolkodasorome [P] hu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mit ajánlunk a matematikából tehetséges diákoknak?

A Gondolkodás Öröme Alapítvány ajánlója. További javaslatokat ide küldhettek: alapitvany [K] agondolkodasorome [P] hu.