Idegen nyelveken

Khan Academy (1.-12. osztály, egyetem első éve, angol, spanyol, német, francia)

AMC 8 / AMC 10 / AMC 12 (8–12. osztály, angol)

Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny (óvodás korosztály — 12. osztály, német, francia, olasz, spanyol)

Matematika Határok Nélkül (7–9. osztály francia, német, olasz, magyar, francia, spanyol)

Crux (9–12. osztály, francia, angol)

A Német Nemzetiségi Középiskolák Matematika Versenye (9–12. osztály, német)

Art of Problem Solving gyűjteménye

Abacus angol és német nyelven (5–8. osztály, angol, német)

KöMaL angolul (9–12. osztály, angol)

Kvant — az “orosz KöMaL” (9–12. osztály, orosz, angol)

Városok viadala (9–12. osztály, angol, német)

--

--

--

A Gondolkodás Öröme Alapítvány ajánlója. További javaslatokat ide küldhettek: alapitvany [K] agondolkodasorome [P] hu.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mit ajánlunk a matematikából tehetséges diákoknak?

Mit ajánlunk a matematikából tehetséges diákoknak?

A Gondolkodás Öröme Alapítvány ajánlója. További javaslatokat ide küldhettek: alapitvany [K] agondolkodasorome [P] hu.

More from Medium

Alberto’s Angels Teams Up with TobiasEats to Raise Thousands Through Fundraising Events

Different Sources Mean Different Bubbles

Daily links of Fernand0 — Enlaces diarios de Fernand0 — Issue #320

People’s Alliance of the Left?