Készítők

Az összeállítást Bóra Eszter és Matolcsi Dávid készítette A Gondolkodás Öröme Alapítvány 2021. júliusi alkotótáborában.

További javaslatokat szívesen fogadunk az alapitvany [K] agondolkodasorome [P] hu emailcímen.

--

--

A Gondolkodás Öröme Alapítvány ajánlója. További javaslatokat ide küldhettek: alapitvany [K] agondolkodasorome [P] hu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mit ajánlunk a matematikából tehetséges diákoknak?

A Gondolkodás Öröme Alapítvány ajánlója. További javaslatokat ide küldhettek: alapitvany [K] agondolkodasorome [P] hu.