Tanároknak

Dürer Matematikaverseny (9–12. osztály: országosan, 5–8. osztály: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg)

  • https://durerinfo.hu/ — a verseny hivatalos honlapja, ahol a régebbi feladatsorok és megoldásaik (2007/08 óta), az aktuális információk továbbá a versenyszabályzat is megtalálhatóak sok egyéb hasznos anyag mellett.

Matematika Határok Nélkül (9. osztály, kifejtős)

Kavics Kupa (7–12. osztály, csapatverseny)

KöMaL archívuma és honlapja jól hasznosítható mint feladatbank.

  • https://www.komal.hu/home.h.shtml — a KöMaL honlapja, ahol a korábbi évek feladatai és megoldásai megtalálhatóak 1998 óta
  • http://db.komal.hu/KomalHU/ — a KöMaL archívuma, 1972-től megtalálhatóak a feladatok, és a kezdeti évek 1893 és 1899 közötti feladatok is megtalálhatóak. Vigyázat! A kategóriák elnevezése az évek során változott! A feladatok között lehet téma szerint is keresni.

Nemzetközi Magyar Matematikaverseny (9–12. osztály, kifejtős)

Versenyek tanároknak

Medve Szabadtéri Matematikaverseny (felnőtteknek is, csapatverseny)

Bolyai Matematika Csapatverseny (felnőtteknek is, csapatverseny)

Náboj Nemzetközi Matematikaverseny (csapatos váltóverseny)

--

--

--

A Gondolkodás Öröme Alapítvány ajánlója. További javaslatokat ide küldhettek: alapitvany [K] agondolkodasorome [P] hu.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mit ajánlunk a matematikából tehetséges diákoknak?

Mit ajánlunk a matematikából tehetséges diákoknak?

A Gondolkodás Öröme Alapítvány ajánlója. További javaslatokat ide küldhettek: alapitvany [K] agondolkodasorome [P] hu.

More from Medium

My Takeaways from Cagt’s Guide to Being a TO

Positive reflection

Inquiry — As, Beyond, Of, With, Across , & Through — For Teachers, Learners, and Inquirers

Fed 101: What is the role of the Federal Reserve in the US economy?