Tanároknak

Versenyek tanároknak

Medve Szabadtéri Matematikaverseny (felnőtteknek is, csapatverseny)

Csapatverseny (3 fős csapatok) szabadtéren oldanak meg feladatokat állomásról állomásra járva. Felnőttek és pedagógusok is indulhatnak.
A Medve szervezői emellett más programokat is szerveznek, érdemes körülnézni a honlapjukon.

Bolyai Matematika Csapatverseny (felnőtteknek is, csapatverseny)

Pedagógusok (3 kategóriában) továbbá felnőttek is indulhatnak.
Csapatverseny (4 fős), ahol 60 perc alatt a körzeti forduló során 13 tesztfeladatot kell megoldani.

Náboj Nemzetközi Matematikaverseny (csapatos váltóverseny)

Szintén csapatverseny (legfeljebb 5 fős csapatok), itt is lehet indulni felnőttként is (nincs külön tanároknak szóló kategória). Érdemes a régebbi feladatsorok között böngészni.

--

--

A Gondolkodás Öröme Alapítvány ajánlója. További javaslatokat ide küldhettek: alapitvany [K] agondolkodasorome [P] hu.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mit ajánlunk a matematikából tehetséges diákoknak?

Mit ajánlunk a matematikából tehetséges diákoknak?

A Gondolkodás Öröme Alapítvány ajánlója. További javaslatokat ide küldhettek: alapitvany [K] agondolkodasorome [P] hu.