Tanároknak

Az adott korcsoportoknál olvashatóak az ajánlásaink az egyes versenyekkel kapcsolatban, linkeket is gyűjtöttünk, ahol régebbi feladatsorokat lehet letölteni, ezzel könnyítve meg a versenyekre való felkészülést, az órai/szakköri anyag színesítését.

Versenyek tanároknak

Medve Szabadtéri Matematikaverseny (felnőtteknek is, csapatverseny)

Bolyai Matematika Csapatverseny (felnőtteknek is, csapatverseny)

Náboj Nemzetközi Matematikaverseny (csapatos váltóverseny)

--

--

A Gondolkodás Öröme Alapítvány ajánlója. További javaslatokat ide küldhettek: alapitvany [K] agondolkodasorome [P] hu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mit ajánlunk a matematikából tehetséges diákoknak?

A Gondolkodás Öröme Alapítvány ajánlója. További javaslatokat ide küldhettek: alapitvany [K] agondolkodasorome [P] hu.